🔴تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر کوت‌عبدالله ضرورت اجتناب ناپذیر


*🔴تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر کوت‌عبدالله ضرورت اجتناب ناپذیر*

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهروندان به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.
مطابق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت‌‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:
اگر ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.
اگر ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.

تشکیل مستمر کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها به منظور جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی ضرورت هر شهری است که متاسفانه این مسئله در شهر کوت عبدالله مغفول مانده و مدتهاست این کمیسیون در شهرستان کارون و کوت عبدالله تشکیل نشده که موجت بی نظمی و ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر مجاز را فراهم ساخته است که در مواردی به دلیل ساخت و ساز درخیابان، دسترسی مردم مسدود شده است.

حفظ حقوق شهروندان، و حفظ بیت المال، لزوم تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری کوت عبدالله و تصمیم گیری درباره تحلفات را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی و علیرغم مشکلات متعدد شهر کوت عبدالله، دادستان شهرستان کارون اقدامات و گام‌های مثبتی در جهت حفظ و صیانت از اموال عمومی و حقوق بیت المال به سرانجام رسانده است و تکمیل این روند مثبت با فعال کردن کمیسیون ماده ۱۰۰ حوزه شهری سروسامان بیشتری می یابد.

,