سایت خبری – تحلیلی باران
 • کد خبر : 14811
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 4 ژوئن, 2020 - 16:15
 •   

  *🔵خوزستان را ازمدیرانی شایسته وتوانمند ازجنس دکترمهردادشریفی محروم نکنید!/ محمد رضا سخایی

  *🔵خوزستان راازمدیرانی شایسته وتوانمند ازجنس دکترمهردادشریفی محروم نکنید….* *🔹هرآنکس خدمت جانان به جان کرد* *به گیتی نام خودراجاودان کرد* چه غرورآفرینندعزیزانی که درکمال صداقت ودرستکاری درسنگرتحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خالصانه ازهیچ کوششی دریغ ننمودن. جناب آقای دکترمهردادشریفی ازاینکه مدتی طولانی ازبهترین روزهای عمرخودرادرکنف الطاف خاصه الهی درکسوت مدیرشبکه بهداشت غرب اهوازبه انجام وظیفه […]

  *🔵خوزستان راازمدیرانی شایسته وتوانمند ازجنس دکترمهردادشریفی محروم نکنید….*

  *🔹هرآنکس خدمت جانان به جان کرد*
  *به گیتی نام خودراجاودان کرد*

  چه غرورآفرینندعزیزانی که درکمال صداقت ودرستکاری درسنگرتحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خالصانه ازهیچ کوششی دریغ ننمودن.
  جناب آقای دکترمهردادشریفی ازاینکه مدتی طولانی ازبهترین روزهای عمرخودرادرکنف الطاف خاصه الهی درکسوت مدیرشبکه بهداشت غرب اهوازبه انجام وظیفه ثمربخش وموثردراین خطه سرزمین ایران عزیزپرداخته ایدخدای بزرگ راشاکریم.

  جناب اقای دکترمهردادشریفی یاران وهمکاران صدیق شماهیچگاه خاطره تلاشهای بی وقفه پیگیری وسخت کوشی شمارادرابعادمدیریتی واجرایی ازیادنمی برند؛بدون تردیدشورشیرین خاطرات تلاشهای شماهمواره دراین مرزوبوم خصوصا”استان زرخیزومظلوم خوزستان وشهرستان اهوازکه اثرات قدم های پشت کاروهمت شمابرآن موج می زندبه یادگارخواهندماند؛واین باقیات صالحات همچون چراغی فراروی زندگی وآینده وفردای شماخواهدبود
  لطف حق یارویاورتان باد.

  *🔹واماسخنی باتصمیم گیران مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز*

  نیک می دانیدجناب دکترشریفی به خوبی تنگناهاوامکانات بالقوه وبالفعل استان وهمینطورشهرستانهای اهواز؛کارون ؛باوی؛ ودیگرمناطق رابه خوبی می شناخت وآشنایی کامل داشته وبه خوبی برای پویایی وبالندگی شبکه بهداشت ودرمان اهوازدرامرخدمت رسانی تلاش بسیارنمودن ؛واینگونه بودکه درب دفترایشان برروی همگان گشاده ماندوسینه اش مامن اسرارودلمویه های شهروندان وهمکاران صدیقش بوده.
  دکترشریفی توانست قاموسی جدیدرادرجغرافیای بهداشت ودرمان حوزه اهوازپایه گذاری کندوآن رادراذهان همکارانش ومردم جابیندازد
  پس ازشنیدن اختلاف نظردکترشریفی بامدیریت دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای شفافیت سازی وتوجه علمی تربه مقوله سلامت شهروندان وتصمیمات مقتضی واساسی جهت مهاربیماری منحوس کرونا آنهم دراین شرایط بحرانی درمان استان بسیاری ازدوستان ضمن ابرازناخرسندی ازچنین تصمیم شتابزده وعجولانه ای ازسوی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز اذعان داریم که این رویه ناصحیح کاملااشتباه وغیرکارشناسی بوده وتغییرناگهانی دکترشریفی ثمره ای جزدلسردی جامعه پزشکی استان ودیگردوستان نخواهدداشت.
  *🔹امیدواریم مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازدراسرع وقت بایک نشست صمیمی ازجناب دکترشریفی دلجویی کامل بعمل آورد.*
  والسلام
  محمدرضاسخایی

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.