سایت خبری – تحلیلی باران
 • کد خبر : 13262
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 14 آگوست, 2019 - 10:47
 •   

  *جامعه شناسی و آموزش و پرورش* /نوشتاری از جاسم صاکی

  *جامعه شناسی و آموزش و پرورش* نوشتاری از جاسم صاکی خانواده،حکومت ها،ادیان وسایر نهاد ها که آموزش وپرورش یکی از مهمترین نهاد ها می باشد موردمطالعه جامعه شناسان قرار گرفته اند جامعه شناسان نگاه ویژه‌ای به آموزش وپرورش دارند وآن را به عنوان یک موضوع اجتماعی خاص به تشریح آن پرداخته اند درهمه ادوار و […]

  *جامعه شناسی و آموزش و پرورش*

  نوشتاری از جاسم صاکی

  خانواده،حکومت ها،ادیان وسایر نهاد ها که آموزش وپرورش یکی از مهمترین نهاد ها می باشد موردمطالعه جامعه شناسان قرار گرفته اند

  جامعه شناسان نگاه ویژه‌ای به آموزش وپرورش دارند وآن را به عنوان یک موضوع اجتماعی خاص به تشریح آن پرداخته اند

  درهمه ادوار و جوامع معلمان باتوجه به رسالتی که داشته اند تلاش کرد ه اند شخصیت دانش آموزان رابا نیاز های جامعه متناسب و آنها را به شرکت در جامعه و حضور آنها به عنوان عضو ی از جامعه مهیا کنند

  رابطه کودکان با جامعه یک رابطه بسیار حیاتی و مهم می باشد زیرا دورنگه داشتن آنها ازجامعه باعث میشود هیچ حضور مثبت یا عکس آن درشخصیت آنها نباشد که این خود از تعاملات اجتماعی کودکان با رشد آنها کاسته می شود وجامعه رادچار فلج اجتماعی میکند

  آموزش وپرورش به معنی اعم مترادف با جامعه پذیری است یعنی فرآیندی که افراد از طریق آن به یادگیری نقش ها،قواعدروابط وبه طور کلی فرهنگ جامعه خود می پرد ازد

  آموزش و پرورش به معنی اخص، فرآیندی است که افراد به واسطه آن در وضعیت اجتماعی سازمان یافته، درمعرض آموزش منطم دانش ها ،مهارت ها، رفتارها وگرایش های معین قرار می‌گیرد.

  یان رابتسون(آموزش )راتقریبا مترادف با(جامعه پذیری )می داند زیرا هر دو واژه رادربردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروهی به شخص یاگروه دیگراست

  جامعه شناسی را می توان به بخش هایی تقسیم کرد

  ۱.جامعه شناسی مدرسه :

  این بخش مطالعه‌ وپژوهش برروی عملکرد مدرسه شامل مدیریت، ارتباط معلم و مدیر، ارتباط مدیریت با نهاد های آموزش وپرورش وبرخورد با بخشنامه ها و دستور العمل ها وروش تدریس معلم، ارتباط معلم با دانش آموز وفضای فیزیکی مدرسه

  یکی از مسائل مهم این حوزه، شکست تحصیلی تعدادی از دانش آموز ان که هرساله شاهد آن هستیم که ممکن است دلایل متقابل جامعه و آموزش وپرورش را دارد که نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق تر دارد

  ۲.جامعه شناسی محتوا

  این بخش به دو قسمت است

  الف)محتوای رسمی یا آشکار:که به ارزشها وهنجار های مطرح درکتاب های درسی می پردازد

  ب)محتوای غیررسمی:اثرنوشتاری ندارد و به صورت غیر مستقیم عرضه می شود که شامل تابلوها وتصویر هایی که بر در و دیوار آویخته می شود(همچون انتخاب یک موضوع انشا، پوشش و رفتا یک معلم )به صورت پنهان یک فرهنگ خاصی را ترویج می دهد

  ۳.ارتباط نهاد آموزش و پرورش با نهادهای دیگر

  آموزش وپرورش چگونه با نهادهای مختلف اجتماعی دیگر ارتباط برقرارمیکند

  ارتباط مدرسه با خانواده، محله،اقتصاد، فرهنگ، مراکز فرهنگی(مسجد، زیارتگاهها، جلسات سخنرانی، فرهنگسراها……….)

  هدف جامعه شناسی

  یکی از راههای اجتماعی شدن کودکان است مدرسه درکنار سایر عوامل از قبیل خانواده، اجتماع وگروههای هم بازی به این روند کمک می کند

  ازاین دیدگاه جامعه شناسی آموزش وپرورش عبارت است از انتقال فرهنگ وعناصر ویژه آن به نسل جدید

  در دنیای امروز نهاد آموزش‌وپرورش بسیار پیچیده شده و از تشکیلات وسیع و عریض و طویلی برخوردار است و دیگر نمی‌توان تنها با یک رویکرد به آن نگریست، باید برای آن برنامه‌ریزی کرد و مشکلات و موانع آن را از میان برداشت تا بدین ترتیب جامعه بتواند به پیشرفت و توسعه پایدار نائل آید. از این روست که ما در دانشگاه‌های معتبر دنیا با رشته‌ها و گرایش‌های جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش (جامعه‌شناسی تربیتی) روان‌شناسی تربیتی، فلسفه تعلیم‌وتربیت، اقتصاد آموزش‌وپرورش، سیاست آموزش‌وپرورش و حتی انسان‌شناسی آموزش‌وپرورش (انسان‌شناسی تربیتی) روبه‌رو هستیم که هر یک در تلاش هستند این دستگاه عظیم و بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی جامعه (همچنین در جامعه ما) را با پویایی و موفقیت به پیش ببرند. اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که رابطه جامعه و آموزش‌وپرورش یکطرفه نیست، بلکه جامعه برای تداوم حیات خود به مشابهت افکار،‌ ارزش‌ها و هنجارها در میان اعضای خود نیاز دارد که آموزش‌وپرورش باید آن را تأمین کند. به عبارت دیگر، آموزش‌وپرورش از ابتدا شباهت‌های اساسی و همانندی‌های موردنیاز زندگی جمعی را به وجود می‌آورد و در افراد تثبیت می‌کند؛ امری که برای انسجام و انتظام جامعه حیاتی و ضروری است. جامعه‌پذیری، ایجاد زمینه‌های ارزشی و هنجارهای مشترک و کنترل اجتماعی، سازوکارهایی هستند که آموزش‌وپرورش به واسطه آن‌ها انسجام جامعه را سامان می‌دهد.

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.