سایت خبری – تحلیلی باران
 • کد خبر : 12132
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 22 نوامبر, 2018 - 20:21
 •   

  مدیران بومی فرصتی طلایی در توسعه نیشکر/ سید حبیب موسوی

  *مدیران بومی فرصتی طلایی در توسعه نیشکر* طرحهای هفت گانه توسعه نیشکر باهدف اشتغال پایدار ودر اولویت قرار دادن صاحبان زمین وهمچنین راه اندازی صنایع جانبی که میتوان آنها رابعنوان بخش سودآور این طرحها نامید، دردهه ی هفتاد ودر سالهای سازندگی شروع بکار کردند که دراین مدت فقط از دو مدیر بومی ودرون استانی بعنوان […]

  *مدیران بومی فرصتی طلایی در توسعه نیشکر*

  طرحهای هفت گانه توسعه نیشکر باهدف اشتغال پایدار ودر اولویت قرار دادن صاحبان زمین وهمچنین راه اندازی صنایع جانبی که میتوان آنها رابعنوان بخش سودآور این طرحها نامید، دردهه ی هفتاد ودر سالهای سازندگی شروع بکار کردند که دراین مدت فقط از دو مدیر بومی ودرون استانی بعنوان مدیرعامل این هلدینگ استفاده شده که دریک مرحله ازمهندس بذرافکن ودرمرحله ی اخیر از دکتر شمیلی بهره برده شد.

  درزمان مهندس بذرافکن با بی تدبیری دولت وقت و افزایش بی رویه و بدون برنامه وسیل آسای واردات شکر،میرفت که توسعه به مرز ورشکستگی نزدیک شود.
  درآن دوره حقوق کارگران بصورت نصف ونیمه پرداخت میشدو هیچ مدیری جوابگوی این وضعیت اسفناک کارگران توسعه نیشکر نبود.
  درآن زمان اعتبارشرکت توسعه چنان ساقط شده بودکه هیچ بانکی حاضربه دادن وام به کارگران این شرکت نبود وحتی برخی فروشگاه ها آنها رابعنوان ضامن قبول نمیکردند.

  باتغییرمهندس بذرافکن وروی کار آمدن مهندس نسیم صادقی وباپشتوانه وحمایت نمایندگان استان خوزستان درمجلس شورای اسلامی و همچنین همکاری ومساعدت دولت دوم احمدی نژاد دربخشیدن سود وامهای بانکی وهمچنین اعطای امتیاز جهت راه اندازی شرکتهایی مانندکارخانه شکرزرد وسفید دهخدا، شکر سفید حکیم فارابی وکاغذسازی سلمان فارسی ونئوپان دعبل خزاعی،، مجدداً به شرکت توسعه نیشکر جان تازه ای بخشید و شرکت به مرز سوددهی رسید وکارگران تلاشگراین طرحها طعم شیرین شکر راچشیدند تا پس از ۸ سال مدیریت مهندس نسیم صادقی وحمایتهای همه جانبه هیأت مدیره از ایشان، قرعه بنام دکتر محمود شمیلی جوان افتاد. دکتر شمیلیی که خود فرزنداین استان و بزرگ شده توسعه نیشکراست وپدر وی نیز از کارگران نیشکر هفت تپه بود ودارای دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهیدچمران اهوازکه دراین زمینه وبه ویژه دررابطه با محیط زیست ومسائل مختلف زیست محیطی تحقیقات تخصصی ومختلف دارند. همچنین ایشان مدرس دروس تخصصی نیشکروآشنا به مسائل مختلف زیست محیطی نیشکر وتبدیل آنهابه فرصتهای سودآور برای استان میباشند.

  ایشان با امیدزیاد نسبت به تغییر وتعالی وسودآوری بیشتر، گام در این راه گذاشتند و درابتدا همراهی وحمایت ۱۴ نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی راداشتند.

  باعبورازخشکسالی بی سابقه وکمرشکن تیرماه امسال وسنگ اندازیهای سازمان آب وبرق استان وقطع آب ویا برق ایستگاههای پمپاژ طرحها و خشک شدن مزارع نیشکر، وعدم همکاری هیأت مدیره با مدیر عامل جدید اما بالطف الهی وتغییر آب وهوا ،بازتدبیر ومدیریت دکتر شمیلی وبهره گیری از تجربه وتخصص علمی و مدیریت مصرف آب وجلوگیری ازهدررفت آب با استفاده از روشهای علمی و اعتمادبه نظرات وراهکارهای کارشناسان جوان، به کمک ویاری شرکت عظیم توسعه نیشکررسید ونه تنها حقوق کارگران عقب نیفتاد بلکه پاداشهای عقب افتاده و سایرمزایای کارگران وحتی پرسنل پیمانکار هم به موقع پرداخت گردید که این تلاش دکتر شمیلی درشرایط سخت باعث رضایت کارگران وتلاش جهت عبور شرکت از مشکلات وجلوگیری از اعتراضات و تجمعات گسترده رابهمراه داشت.

  درپایان از نماینده ی ولی فقیه دراستان، مجمع نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی وهیأت مدیره شرکت توسعه نیشکرو همچنین جناب استاندار ومدیران ارشد استانی تقاضا داریم که مصلحت نظام اسلامی و مردم ،طبق سفارشات مؤکد رهبری را دراولویت قرار دهند وازاین مدیر بومی جوان ومدبر وباتجربه بالای علمی حمایت کنند تا شرکت توسعه نیشکرراه ترقی وسودآوری ونیز تأمین بیش از ۴۵ درصد شکرمصرفی کشور رابه سرعت طی نماید وباعث شیرینی کام هزاران خانواده خوزستانی ومقابله با تحریمها گردد. دعای خیراین خانواده ها بدرقه ی راه این مدیر توانا وشایسته و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی و هیأت مدیره ی حامی وپشتیبان ایشان خواهدبود.

  ✏سیدحبیب موسوی ۹۷/۹/۱

  برچسب ها :

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.