سایت خبری – تحلیلی باران
 • کد خبر : 11482
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 26 جولای, 2018 - 23:52
 •   

  قاموس جامعه درمورد اتش نشانان درکشورباید جهانی شود/سرحان خلف دخت

  *◀اتش نشانی کاری است که با ایثاروفداکاری همراه است امروزه درجای جای جهان اتش نشان رابعنوان فردی میدانند که احترام ان اگر از یک متخصص وفوق متخصص دکتری ونیروهای امنیتی وانتظامی بیشتر نباشد کمتر هم نیست وچنان احترامی برای انها قائل هستند که اگر درجمعی حاضر شوند با احترام خاصی روبرو میشوند چون معنا ومفهوم […]

  *◀اتش نشانی کاری است که با ایثاروفداکاری همراه است امروزه درجای جای جهان اتش نشان رابعنوان فردی میدانند که احترام ان اگر از یک متخصص وفوق متخصص دکتری ونیروهای امنیتی وانتظامی بیشتر نباشد کمتر هم نیست وچنان احترامی برای انها قائل هستند که اگر درجمعی حاضر شوند با احترام خاصی روبرو میشوند چون معنا ومفهوم یک اتش نشان رامیدانند انها میدانند که اتش نشانان حافظ جان ومال انها هستند مالی که شاید با شق النفس ان را مهیا کردند ودراسایش نسبی بسر میبرند واگر اتفاقی برای مال انها رخ بدهد تنها اتش نشانان هستند که فرشته نجات انها هستندومیتوانند منجی انها ومال وفرزندانشان باشند*
  *◀تنها سازمان وارگانی که درب ایستگاههای انها ۲۴ساعته باز میباشد وبرای ماموریتها بدون مجوز وارد عملیات میشوند هر خانواری اگر کسی درب انها را بزند کار وی راسوال میکنند واز او حکم میخواهند اما برای ورود اتش نشانان خود صاحب خانه اورا راهنمایی میکند چون میداند اتش نشان متعهد است وهمیشه فکر وذهنش نجات است وصاحب خانه برای نجات مال وجان خانواده خود بادل وجان اتش نشان رامیپذیرد*
  *◀اما ایا در شهرهای ما قیمت وارزش اتش نشانان را کاملاً میدانند چرا دراکثر ماموریتها با انها به خوبی رفتار نمیشود ومانند کشورهای غربی برخورد نمیکنند همان انسانهایی که به زعم خیلیها از انسانیت بویی نبردند اما درکشور عزیزمان که کشور اسلامی است ایا به قوانین ان عمل میکنیم دین اسلامی که از برادری وارزشها صحبت میکند چرا هنگامی که ماموریتی برای اتش نشانان غیور وشجاع وقهرمان پیش میاید مزاحم کار انها میشویم وهیچ گونه احترامی برای انها قائل نمیشویم البته همه رامورد قصد وخطاب نمیدهیم ولی اکثراً برخورد مناسبی ندارند ماهم همیشه حق را به انها دادیم*
  *◀انها همان هایی هستند که درزمان اعیاد همیشه درحال اماده باش هستند هم درعید نوروز وهم درعید فطر از خانواده های خود دور هستند درحالی که دیگر هموطنان درحال شادی هستند ودربین خانواده هستند وبرسر یک سفره هستند این درحالی است که اتش نشانان باعشق وعلاقه سرکار حاضر هستند تادراسرع وقت بتوانند به کمک مردم بیایند* *◀هرچند که همیشه درحق انها اجحاف شده است ودرادوار گذشته با اینکه سر کار حاضر هستند وتمامی تعطیلات وحتی روز طبیعت را درایستگاهها بسر میبرند حق وحقوق انها داده نشده است وهمچنان منتظر سخاوتمندی شهردار جهادی کنونی هستند سخاوتی که اگر قرارباشد به انها بشود چیزی بجز حق وحقوق انها نبوده چرا شهردار قبلی باید قانونی اجرا کند که تعطیلات نوروزی را از این تلاشگران وایثار گران کن لم یکن کند وحق انها راپرداخت نکند که متاسفانه امسال بدون اطلاع شهردار عزیز دوباره اجرا شده است*
  *◀حادثه ایی که درفرهنگشهر رخ داد برگرفته از درک نادرست بعضیها میباشد که هروقت اتش نشانی رادرحال عملیات ببینند اعتنایی نمیکنند حادثه ایی که درفرهنگشهر به مصدوم اتش نشان وبعضی شهروندان شد برگرفته از رفتاری است که فرهنگ خدمت رسانی بین مردم درست جا نیفتاده است وما از کشورهای توسعه یافته خیلی عقب هستیم چرا اگر این امر دریکی از کشورهای همسایه ویاغربی اتفاق میافتاد قطع یقین داشته باشید که انجام عملیات انتحاری وتهدید امیز توسط فرد مغرض پایان میافت وبه احترام اتش نشان فندک راتحویل وی میداد ودستهای خود رابعنوان تسلیم بالا میبرد اما برعکس ما شاهد ان بودیم که ان فرد بادیدن اتش نشان شروع به عملیات انفجار میکند واتش نشان ودیگر شهروندان رامجروح میکند واگر به فکر مردم وشهروندان بود باید میدانست که اگر جان یک اتش نشان راتهدید بکند به مثال این است که کل شهر راتهدید کرده است*
  *◀اتش نشانان درخواست دارند که قاموس جامعه باید نسبت به انها تغییر کند*
  *◀انتظاری که دارند حداقل درماموریتها مزاحم کار انها نشوند*
  *◀دردل اتش نشانان را مسئولان نیز باید بدانند که انها همیشه درحال ایثار هستند وباید توجه ویژه به انها شود ومدیریت سازمان را یاری کرد تا بتوان به امکانات امروزی مجهز شوند*
  *◀۷مهر درراه است ودوست داریم این دوره از تمامی ادوار گذشته بهتر باشد وبه مشکلات اساسی اتش نشانان توجه شود*
  *مانیز به تمامی شهروندان میگویم که اتش نشان فداکار خودمان برادر عزیز جاسم مزرعه توانست ایثارگری تمامی اتش نشانان رابردوش خود بگذارد وفعالیت جانانه وشجاعانه انها را به نمایش بگذارد وباید گفت تمام جنگها به پایان میرسد اماجنگ با اتش پایانی ندارد وهمیشه شاهد فداکاریهایی همچون جاسم مزرعه دربین اتش نشانان وجود دارد*
  *به امید بهبودی جاسم مزرعه همکار فداکار وشجاع جامعه اتش نشانی*
  *باتقدیم احترام سرحان خلف دخت*

  برچسب ها :

  نظرات برای این مطلب بسته شده است.


  Sorry, the comment form is closed at this time.