سایت خبری – تحلیلی باران
پربازدید ترین ها
پربحث ترین ها
 • کد خبر : 11167
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 8 آوریل, 2018 - 17:54
 •   

  فرماندارهندیجان خبرداد: اردیبهشت ماه نمایشگاه توانمندهای شهرستان هندیجان در مرکز استان خوزستان برگزار میشود

  فرماندارهندیجان خبرداد:در اردیبهشت ماه نمایشگاه توانمندهای شهرستان هندیجان درمرکز استان خوزستان برگزارمی گردد، کورش مودت فرماندارهندیجان درجلسه کارگروه اشتغال وحمایت ازسرمایه گذاری درهندیجان گفت: از مهمترین بحث اشتغال وسرمایه گذاری قرار دارد میزان پتانسیلهای شهرستان است که درسال ۹۶ شاهد برگزاری نمایشگاه توانمندی روستاهای استان خوزستان که درتهران برگزارشد حضوربخشدارمرکزی هندیجان ازتوانمندی بخش مرکزی روستاهای […]

  فرماندارهندیجان خبرداد:در اردیبهشت ماه نمایشگاه توانمندهای شهرستان هندیجان درمرکز استان خوزستان برگزارمی گردد،
  کورش مودت فرماندارهندیجان درجلسه کارگروه اشتغال وحمایت ازسرمایه گذاری درهندیجان گفت: از مهمترین بحث اشتغال وسرمایه گذاری قرار دارد میزان پتانسیلهای شهرستان است که درسال ۹۶ شاهد برگزاری نمایشگاه توانمندی روستاهای استان خوزستان که درتهران برگزارشد حضوربخشدارمرکزی هندیجان ازتوانمندی بخش مرکزی روستاهای هندیجان داشتندوضمن بازدیداستاندارخوزستان ازاین نمایشگاه برگزارشده بود دیدن نمودند،

  فرماندار هندیجان افزود: با وجود پتانسیلهای موجود در شمال و جنوب هندیجان می توان دربحث نیروگاه خورشیدی وصنایع پتروشیمی ایجادکه دراین زمینه استفاده کرد، و در ربخش شهرک صنعتی درشهرستان هندیجان ازسرمایه گذاران دعوت نمودکه درخصوص اشتغال وایجاداشتغالزایی استفاده نمایند ،در هندیجان باوجود تعمیرات قایق سازی زیرا ازنظر فرهنگ شهری درست نیست بایدزمین دراختیارآنان قراربگیرد و با انتقال درشهرک صنعتی که باخرید زمین متری ۳۳هزارتومان دراختیارمتقاضیان قرارمیگرد خریداری و هرچه سریعتر ازمکان خود به شهرک صنعتی انتقال داده شوند، مودت درادامه عنوان کردشمامسولین وظیفه داریدکه هندیجان راتوسعه دهیدباوجودپتانسیلهای صیادی اقتصادی تجاری بیشترکارشودودربحث زیرساخت های موجوداستفاده شودوی دربخش دیگرازاداره تعاون ورفاه اجتماعی هندیجان خواست باحضوردرنمایشگاه که از۳لغایت ۶اردبیهشت ماه دراستان برگزارمی شوددربحث صنایع دستی وگردشگری -کشاورزی منابع طبیعی -شیلات وصیادی بازرگانی غرفه دراختیارآنان قرارداده شودتابتوان ازتوانمندیهای موجودهندیجان را درسطح استان خوزستان معرفی نمایند.
  فرماندار‌ هندیجان خاطرنشان کرد؛ با وجود پتانسیلهای بالای که درهندیجان وجودداردبایدازسرمایه گذاران خارجی وداخلی دعوت کردتابتوان درهندیجان سرمایه گذاری نمایندمن ازهیچ مدیری قبول نمی کنم برنامه وتوانمندی که درهندیجان وجوددارداستفاده نگرددایشان درپایان ازمدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خواستندکه تلاش خودرادرخصوص حضوردرنمایشگاه فراهم سازند وپتانسیلهای موجودرهندیجان راجهت سرمایه گذاری به وجودآورده تابتوان رشداشتغال واشتغالزایی رافراهم سازند. بندرهندیجان یکی ازبنادرمهم کشوربا‌۹۵کیلومتر مرزأبی باحوزه حاشیه خلیج فارس باجمعیت بیش از۴۰هزارنفرازقرارداردکه درامرصیدصیادی تجاری اقتصادی و نفتی درخوزستان بشمارمیرود شغل اکثراهالی هندیجان به صیدوصیادی دربندربحرکان وهمچنین دربخش اقتصادی وتجاری دربندرسجافی وهمچنین کشاورزی ودامداری روزگارخودراسپری میکنند.


  نظرات